Betriebsleitung

Koblenz


Dirk Schaal (Betriebsstättenleiter)


Lützel


Erik Wirtz (Betriebsstättenleiter)


Weißenthurm


Peter Cron (Betriebsstättenleiter)


Kastellaun


Wilhelm Preuß (Betriebsstättenleiter)


Simmern


Heribert Wagner (Betriebsstättenleiter)


© 2022 | RMW-Koblenz